Listopad 2018

Mé rozsudky - září 2018

Sobota v 22:23 | Spravedlivý soudce |  Rozsudky
V tomto článku uvedu, jaké (převážně míré a společnost nechránící) rozsudky padly v září tohoto roku a pachatele odsoudím sám dle svého trestního zákona.

Vladimir Čalomovs a Dailonis Volkovs - lupiči, kteří promyšleně přepadli klenotnictví v Praze s pistolí v ruce a uloupili diamanty a svázali prodavačku. Dostali devět let a následné doživotní vyhoštění. Zdroj

Můj rozsudek: Vladimira Čalomovsa a Dailonisa Volkosa odsuzuji za trestný čin loupeže dle odstavce 5 mého trestního zákona k trestu odnětí svobody na dvanáct let a doživotnímu vyhoštění z České republiky, zejména s přihlédnutím k tomu, že jejich čin byl plánovaný.

Roman Plechšmíd - Třicetidevítiletý vrah, který na myslivecké zábavě ubodal nožem myslivce během vzájemné potyčky, na jejímž vzniku měl podíl i zavražděný, ten však nebyl ozbrojený. Vrah dostal směšných 12 let vězení.

Můj rozsudek: Roman Plechšmíd je odsouzen k trestu odnětí svobody za trestný čin vraždy dle odstavce 2 mého trestního zákona na 21 let s přihlédnutím k polehčujícím okolnostem, že činu předcházela vzájemná potyčka částečně vyprovokovaná obětí. zdroj

Jevgenij Puškin - Bestiálně se pokusil upálit svou babičku, která požár domu přežila jen proto, že ho zaregistrovala dřív, než stihla tvrdě ustout. Narozdíl od předchozích dvou pachatelů jde tentokrát o naprostou bestii a rozsudek je naprosto nepřijatelný. Dokonce si náš směšný soud dovolil tento zločin neklasifikovat jako vraždu provedou zvláště krutým nebo trýznivým způsobem. Dle v současnosti platných zákonů je minimální sazby za takovou vraždu 15 let. Takže dle soudců není ani upálení zvláště krutý nebo trýznivý způsob vraždy a tudíž dostal pouhých 12 let za upálení! zdroj

Můj rozsudek: Jevgenij Puškin je odsouzen za trestný čin vraždy dle odstavce 2 mého trestního zákona k trestu odnětí svobody na doživotí bez možnosti propuštění.

Petr Jansta - Třicetipětiletý muž velice brutálně hodiny trýznil, bil, znásilňoval a vyhrožoval smrtí kolegyni. Jde o vysoce nebezpečného pachatele a přesto dostal směšných pět let vězení, přestože je vysoce agresivní a vysoce zrůdný. zdroj

Můj rozsudek: Petr Jansta je shledán vinným z trestných činů vydírání, znásilnění, omezování osobní svobody a nebezpečné vyhrožování. Za tyto činu mu dle mého trestního zákona hrozí trest odnětí svobody na pět až dvacet let. Pana Petra Janstu odsuzuji k trestu odnětí svobody na 16 let a po výkonu trestu si pachatel bude moci vybrat mezi ústavní léčbou po dobu nezbytnou pro ochranu spolenosti nebo kastrací.


Jaroslav Půlpán - Sexuální deviant a mladík, který pomocí fejkových profilů v nichž se vydával za dívky mámil erotické fotografie ze 160 dívek převážně od deseti do dvanácti let a po jejich odeslání je bestiálně vydíral a pohrůžkou zveřejnění je nutil mu zasílat videa sebeukájení, byť je měl jen pro svou osobní potřebu. Trest 6,5 roku je směšný zejména kvůli neuvěřitelnému počtu zneužitých dívek a vzhledem k tomu, že jedné z nich bylo teprve 7 let!

Můj rozsudek: Jaroslav Půlplán je shledán vinným z trestných činů sexuálního nátlaku odstavce 4, výroba a nakládání s dětskou pornografií dle odstavce 3 a vydírání dle odstavce 3 (velké množství obětí). Právě za trestný čin vydírání mu hrozí dle mého trestního zákona trest odnětí svobody na 12 až 40 let nebo i doživotí.
Pan Jaroslav Půlpán je odsouzen k trestu odnětí svobody na 13 let.

A to nejhorší na konec Třicetidevítiletá žena - Naprostá bestie brutálně zavraždila vlastní novorozenou dceru utopením ve vaně a plánovala vraždy dalších svých dětí, které již tato zrůda porodila dřív. Za brutální vraždu dítěte a další plánované vraždy dostala neuvěřitelně směšných 15,5 let, protože je vysoce nebezpečná. Její jméno se mi bohužel nepodařilo najít. Jedná se o naprostý výsměch jakýmkoliv hodnotám každého, byť jen trochu myslícího a cítícího člověka. Zrůda, která brutálně zabije vlastní dítě a další vraždy plánovala bude volně běhat mezi námi. Neúcta zákonodárců k lidskému životu je neuvěřitelná. zdroj

Můj rozsudek: Paní xy je shledána vinnou z trestný čin vraždy odstacve 2 dle mého trestního zákona a tudíž je potrestána odnětím svobody na doživotí bez možnosti propuštění.

Můj trestní zákoník

9. listopadu 2018 v 16:25 | Spravedlivý soudce |  Proč to píši
Tento blog je věnován mé snaze zvýšit tresty a to zejména za závažné násilné trestné činy. Současné tresty nezajišťují ochranu společnosti. Ročně je přes 130 vražd a přesto je doživotně vězněno jen 48 lidí. Naprosté většině vrahů lze udělit maximálně 20 let vězení.
Další důvody nutnosti zvýšení trestů popisuji různě na svém blogu, hlavně v této rubrice.
Píši svůj vlastní trestní zákon, který je úpravou toho současného a tresty převážně zvyšuje. Mnohdy také upřesňuje a ujasňuje definice konkrétního odstavce v rámci trestného činu a zcela výjimečně i tresty snižuje nebo velmi málo závažné trestné činy mění na přestupek. Obecným principem mého zákona je ochrana společnosti a možnost doživotního vězení pro recidivisty a povinnost doživotí pro většinu případů vražd.
Současné tresty za závažné násilné činy jsou zcela bezohledné vůči společnosti a její ochranu nezajišťují.
Zákon není ani zdaleka dokončený. Na hlavní stránce jsou odkazy na sazby pro jednotlivé trestné činy.

Mé rozsudky - srpen 2018

6. listopadu 2018 v 19:18 | Spravedlivý soudce |  Rozsudky

Lubomír Sochor - 38letý 26krát trestaný pachatel dostal za brutální útok na 61letého muže, jemuž takřka prorazil lebku a oběť jen zázrakem přežila, směšných 13 let. Jde o vysoce agresivního muže a je dost možné, že kvůli našim zákonodárcům po jeho propuštění zemře další člověk. Tento zrůdný trest je dle mého názoru naprosto nepřijatelný. Zdroj
Odsuzuji Lubomíra Sochora za trestný čin vraždy ods.1 dle mého trestního zákona k trestu odnětí svobody na doživotí s možností podmínečného propuštění za 38 let, s přihlédnutím k minulosti pachatele,

Jevgenije Stepanová - Lotyška, která zavraždila v Lotyšsku již dva své muže, byť v jednom případě šlo "jen" o překročení mezí nutné obrany, dostala za třetího zavražděného muže, tentokrát v Česku, směšných 12 let. Evidentně nenapravitelná zrůda, bude již za dvanáct let bude po vyhoštění moci zabít dalšího Lotyše. Vzhledem k její minulosti a nebezpečnosti je rozsudek naprosto bezohledný vůči společnosti. zdroj
Odsuzuji Jevgeniji Stepanovou za trestný čin vraždy odstavce 2 dle mého trestního zákona k trestu odnětí svobody na doživotí.

Jindřich Miřetínský - za brutální pokus o loupežnou vraždu dostal směšných 15 let. Za naplánovanou, brutální a loupežnou vraždu je tento trest výsmechem lidem České republiky. zdroj
Odsuzuji Jindřicha Miřetínského za trestný čin vraždy odstavce 2 dle mého trestního zákona k trestu odnětí svobody na doživotí

Jaroslav Doležal - dlouhodobě lhal ženám na sociálních sítích a mámil z nich peníze slibem společné budoucnosti. S mnohými měl později děti. Celkem okradl ženy o 18 milionů korun. Dostal 8 let vězení. Rozsudek je přijatelný vzhledem k nebezpečnosti činu. zdroj
Odsuzuji Jaroslava Doležala za trestný čin podvodu odstavce 5 dle mého trestního zákona k trestu odnětí svobody na deset let.

Po Plzni běhá vrah Mário K., který byl propuštěn z vazby

4. listopadu 2018 v 21:24 | Spravedlivý soudce |  Aktuality
Chtěl bych varovat všechny obyvatele města Plzně a jejího okolí před jedním vysoce nebezpečným, agresivním a bestiálním vrahem. Jmenuje se Mário K a je mu 37 let. Tato zrůda v lednu 2018 umlátila ve vchodu do jednoho domu smrti taxikáře. Čin se stal ve střední části plzeňské čtvrti Doubravka. Mário K taxikáře velmi brutálně napadl během sporu o cenu. Ve dvě hodiny v noci našel jeden z obyvatel domu nebohého šedesátiosmiletého taxikáře v bezvědomí. Záchranáři se ho neúspěšně pokoušeli oživit.
Další strašný čin se stal v květnu 2018. Tato zrůda byla propuštěna z vazby po zaplacení milionové kauce. Umlátil taxikáře kvůli pár desítkám korun a měl milion na zaplacení kauce. Poněkud zvláštní.
Tudíž volně běhá mezi námi a může zabít kohokoliv z nás. Je obviněn jen z těžkého ublížení na zdraví s následkem smrti a tudíž mu hrozí směšných osm až šestnáct let.
Jak je možné, že vraha brzy po činu propustí? Jak je možné, že naši zákonodárci vědomě ohrožují životy a zdraví lidi, tím, že umožňují, aby zde volně běhali vrazi?


Konkrétní směšné trestní sazby

3. listopadu 2018 v 22:32 | Spravedlivý soudce |  Proč to píši
Tresty za násilné trestné činy jsou zcela směšné a nechrání společnost.
Trest odnětí svobody na doživotí může soud uložit pouze pachateli, který spáchal zvlášť závažný zločin vraždy podle § 140 odst. 3, nebo který při spáchání zvlášť závažného zločinu obecného ohrožení podle § 272 odst. 3, vlastizrady (§ 309), teroristického útoku podle § 311 odst. 3, teroru (§ 312), genocidia (§ 400), útoku proti lidskosti (§ 401), použití zakázaného bojového prostředku a nedovoleného vedení boje podle § 411 odst. 3, válečné krutosti podle § 412 odst. 3, perzekuce obyvatelstva podle § 413 odst. 3 nebo zneužití mezinárodně uznávaných a státních znaků podle § 415 odst. 3 zavinil úmyslně smrt jiného člověka, a to za podmínek, že
a) takový zvlášť závažný zločin je mimořádně závažný vzhledem k zvlášť zavrženíhodnému způsobu provedení činu nebo k zvlášť zavrženíhodné pohnutce nebo k zvlášť těžkému a těžko napravitelnému následku a

b) uložení takového trestu vyžaduje účinná ochrana společnosti nebo není naděje, že by pachatele bylo možno napravit trestem odnětí svobody nad dvacet až do třiceti let.

Tudíž doživotí může dostat pouze vrah dítěte mladšího patnácti let, těhotné ženy, dvou a více lidí, rasistický nebo extrémně krutý, vrah policisty, svědka, úřední osoby nebo někoho pro finanční zisk nebo kdo založí požár, povodeň, výbuch nebo podobnou událost za účelem někoho zabít, ale ve všech těchto případech jen pokud soudní znalec řekne, že neexistuje možnost nápravy. Jenže i znalci se mnohdy mýlí, dle nich byl napravený vrah, který po propuštění zavraždil jedenáct žen a nutno dodat, že psychologie se ve srovnání s většinou vědních disciplín vyvýjí velmi pomalu.

Doživotí je základní způsob ochrany společnosti, přesto může být uděleno zcela výjimečně. V současnoti je pouze 48 doživotně vězněných "lidí" a to v roce 2017 bylo v Česku 146 vražd. Nutno ale dodat, že mnohé vraždy se označí jako těžké ublížení na zdraví s následkem smrti (maximum 16 let vězení) a tudíž je ve skutečnosti vražd ještě více.

Zde konkrétně uvedu neuveřitelně arogantní trestní sazby, které společnost chrání jen zcela minimálně, nejsou odstrašující a umožňují opakování činu:
Za vraždu může dostat i evidentně nenapravitelný pachatel maximálně 20 let vězení, krom případů v odstavci nad tímto odstavcem a rovněž v případě jiných vražd pachatel, u nějž je dle soudního znalce existuje možnost nápravy. Pokud vražda není plánovaná, tak maximálně 18. Jedná se o výsměch lidskému životu.

Za těžké ublížení na zdraví s následkem smrti je možné maximálně 16 let. Takže i zcela nenapravitelný vrah, jehož čin je takto označen, musí být po šestnácti letech puštěn mezi nás a zabít dalšího člověka.

Za únos a znásilnění dítěte hrozí pět až dvanáct let vězení, přestože recidivita u tohoto typu pachatelů je vysoká. (viz. Zdeněk Hryščenko)

Za únos letadla může pachatel dostat osm až patnáct let vězení, i přestože nebezpečnost činu je obrovská

Vražda novorozeného dítěte matkou: Matka, která v rozrušení způsobeném porodem úmyslně usmrtí při porodu nebo bezprostředně po něm své novorozené dítě, bude potrestána odnětím svobody na tři léta až osm let.
Maximálně osm let za vraždu novorozeně, které má před sebou celý život. Stejný maximální trest je možný za nesrovnatelně méně závažné činy, jako je například krádež půl milionu (jde snadno napravit vrácením ukradené věci) nebo za pohlavní styk se čtrnáctiletou.
Nechci říct, že by maximální trestní sazba za krádež mezi půl milionem a pěti miliony byla příliš vysoká, ale jen chci poukázat, jak se posuzuje závažnost násilných a finančních trestných činů
Trestné činy násilné jsou vysoce nebezpečné nebo závažné a jejich pachatelé čin často opakují. Tudíž je třeba je zavírat na mnoho let, vrahy na doživotí. Za to finanční trestné činy jsou napravitelné. Jejich trestání v současné trestním zákoně je zcela ideální.


František Zahradník si odseděl pouhých 11 let za ukopání 12letého chlapce, pak ukopal ženu

1. listopadu 2018 v 22:07 | Spravedlivý soudce |  Proč to píši
František Zahradník (původně František Návoj) brutálně v roce 1997 v Jestřábí ukopal teprve dvanáctiletého chlapce, který měl celý život před sebou, jen kvůli tomu, že kluk odhalil, že tahle zrůda v jejich domě kradla. Zasadil mu několik extrémně silných kopanců do hlavy, krku a hrudníku a pak mu ještě vší silou dupl na hruď. Jenže tato zrůda za čin dostala pouhých 14 let vězení. Jedná se o naprostý výsměch lidskému životu, že i za vraždu dítěte dostal tak nízký trest. Nedovedu si představit, jaké rozčarování nad naší "justicí" museli cítit chlapcovi sourozenci, rodiče, prarodiče, bratranci, sestřenice, kamarádi, spolužáci...

Dokonce byl propuštěn o tři roky dřív, po pouhých jedenácti letech. Poté si změnil jméno. Uplynul jen rok a půl a opět ukopal člověka, tentokrát 51letou esoteričku. Jedná se o další oběť směšných trestů v trestním zákoně. Za vraždu dítětě stanovuji automatické doživotí, ať je čin naplánovaný nebo ne. Vražda této ženy byla dalším případem, kterému se dalo tak snadno zabránit, což se ale kvůli našim směšným trestům nestalo.

Tentokrát se nikdo z nás již naštěstí nemusí obávat. Tato zrůda totiž ve vazbě spáchala sebevraždu.