Září 2018

Těžké ublížení na zdraví

23. září 2018 v 21:48 | Spravedlivý soudce |  Trestné činy
Jedním z nejhorších trestných činů je těžké ublížení na zdraví, jelikož jde o čin nenapravitelný a s velmi vážnými následky. Mnohdy je tímto činem velmi vážně zničen život jiné osoby. Navíc pachatelé tohoto ohavného činu jsou vysoce společensky nebezpeční, málokdy jsou dosavadně bezúhonní. Aby se těmto lidem zabránilo v opakování tohoto činu, tak je třeba, aby byli mnoho let ve věznicích, v extrémně závažných případech klidně i jednou pro vždy. Navíc tento čin je opravdu zrůdný, oběť může takto kvůli jedinému zloduchovi mnoho měsíců strávit ve věznicích a jednou pro vždy být například slepá, hluchá, nezoběstačná, neplodná nebo v lepším případě "jen" upoutaná na invalidní vozík.
Za tento strašlivý, ukrutný a nenapravitelný čin je v dnešním trestním zákoníku, který chrání zločince a zvyšuje kriminalitu, možno za tak bestiální čin, jakože někdo jiného napadne nožem a usekne mu prst nebo ho oslepí, udělit tři až deset let. Ano, tři roky za takovouto zrůdnost. Pak bude takový pachatel propuštěn a další jeho oběti můžete být například Vy. Zákonodárci takto vědomně ohrožují zdraví a nebo i život slušných lidí. Oběti se takto nikdy nedočkají spravedlnosti. Oběť bude celý život například slepá a pachatel si odsedí tři roky a pak si volně běhá po světě. Kdo takto zmrzačí dítě může dosta pět až dvanáct let. Ano, pět až dvanáct let. Dítě kvůli jediné zrůdě stráví rok v nemocnicích v nepředstavitelných traumatech a pak je celý život slepé nebo neplodné a to kvůli jediné člověku, jemuž hrozí takto směšný trest. Prosím Vás, zákonodárci, zkuste si představit, že by se stalo Vašemu dítěti.
Tady můžete vidět současné směšné tresty za tuto zrůdnost.

A zde jsou mé tresty za tento neuvěřitelně zlý a ukrutný čin:

(1) Kdo jinému úmyslně způsobí těžkou újmu na zdraví, bude potrestán odnětím svobody na šest až dvacet pět let
(2) Odnětím svobody na dvanáct až čtyřicet let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
a) na dítěti
b) na těhotné ženě
c) po předchozím plánu bez polehčujících okolností
(3) Odnětím svobody na dvacet až padesát let nebo na doživotí bude pachatel potrestán,
a) spáchá- li čin uvedený v odstavci 2 písm. c na dítěti mladším patnácti let
b) způsobí li činem v odstavci 2 smrt nenarozeného dítěte

(4) Za trestný čin těžkého ublížení na zdraví je trestně odpovědná osoba starší dvanácti let. O trestní zodpovědnosti osoby, která dosáhla desátého roku života, ale nedosáhla dvanáctého roku života, rozhodne soud

A teď srovnejte můj v současný zákoník a řeknětě, který je spravedlivější a lépe chrání společnost před zrůdami.

Nikolas Bady a 17letý spolupachatel

21. září 2018 v 19:05 | Spravedlivý soudce |  Rozsudky
Čtrnáctiletý Nikolas Bady a jeho sedmnáctiletý kamarád, jehož identita však bohužel není známa, jsou vysoce agresivní a nebezpečné bestie, které si neváží lidského života a nemají absolutně žádné hranice a svědomí. Kvůli zákonodárcům však tito dvě zrůdy mohou zmařit ještě mnoho lidských životů. Je neuvěřitelné, že zákonodáci nechají, aby se nebezpečné zrůdy volně pohybovaly venku. Sedmnáctiletou zrůdu sice moudrá Paní soudkyně odsoudila na deset let, což je maximum, co mohla kvůli jeho věku udělit, jenže vrchní soud kolaborující se touto sedmnáctiletou bestií rozsudek snížil na pět let. Čtrnáctiletý Nikolas Bady nemohl být trestán vůbec. Koho tyto bestie napadnou příště? Třeba vás. A přitom by bylo neuvěřitelně jednoduché před nimi společnost ochránit. Prostě vrahům dávat doživotí bez ohledu na jejich věk. Doživotně vězněný jen velmi těžko může někoho zabít, za to propuštěný tak může učinit velice snadno.

Proč prostě zákonodárci nezavedou za vraždu doživotí ve většině případů? Život by byl mnohem bezpečnější, kriminalita by se snížila, vrazi by již nikdy nemohli nikomu ublížit. Na tento případ to platí dvojnásob. Tyto dvě bestie jsou zcela nepolepšitelné a vysoce nebezpečné, přístě mohou zabít třeba Vás.

A teď k tomu, co ty zrůdy udělaly. Čtyři hodiny zadržovali dvanáctiletého chlapce, brutálně ho zmlátily, měl protrženou slezinu a byl v ohrožení života. Krom brutálního bití ho znásilnily a oloupily. Na poslední chvíli se kluk doplazil na nádraží a bohudík přežil. Nikdo si nedovede představit jakým peklem si prošel. Vy, ochránci zločinců, zkuste se do pozice toho chlapce vžít a pak si řekněte, kolik let by jste těmto bestiím dali.

Všechna ta muka prošil jen kvůli dvoum bestiím. To samé, ale mohou udělat znovu. Bestie byly romské národnosti a útok byl motivován rasismem, na počátku bestiálního napadení mu řekli, že mu udělají to samé, co Hitler dělal Romům v koncentračních táborech. 17letý je imbecil (těžká mentální retardace) a tudiíž je polepšení vyloučeno. Stejně tak u mladšího. Právě ten mladší je nyní ve vězení za uloupení šestnáctiletého chlapce nožem a krom toho napadl svoji přítělkyni. Jenže kdyby tato bestie dostala hned po zmlácení chlapce doživotí, tak by to už udělat nemohla. A koho Nikolas Bady zmlátí příště? Třeba vás.

Napadenému Patrikovi přeji vše nejlepší do života. Aby žil spokojený život stejně jako před tím a dokázal se od lynčování odpoutat.
Na první otázku vidíte Nikolase Badyho a na dolním sedmnáctiletého komplice.

Nikolas Bady je shledán vinným z trestného činu vraždy ve stádiu pokusu, těžkého ublížení na zdraví, vydírání, znásilnění, loupeže, zbavení osobní svobody a omezování osobní svobody.
K činu není shledána žádná polehčující okolnost. Vražda spňuje hned pět podmínek, za kterých v mém trestním zákoníku stanovuji povinně doživotí a to:
a) na osobě mladší osmnácti let

d) zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem

f) po předchozím plánu bez polehčujících okolností

g) se sexuálním motivem

l) kvůli původu, národnosti, rase, věku nebo vyznání oběti a nebo proto, že je oběť bez vyznání
Nikolas Bady je odsouzen k trestu odnětí svobody na doživotí bez možnosti podmínečného propuštění.

Pan XY je shledán vinným z trestného činu vraždy ve stádiu pokusu, těžkého ublížení na zdraví, vydírání, znásilnění, loupeže, zbavení osobní svobody a omezování osobní svobody.
K činu není shledána žádná polehčující okolnost. Vražda spňuje hned pět podmínek, za kterých v mém trestním zákoníku stanovuji povinně doživotí a to:
a) na osobě mladší osmnácti let

d) zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem

f) po předchozím plánu bez polehčujících okolností

g) se sexuálním motivem

l) kvůli původu, národnosti, rase, věku nebo vyznání oběti a nebo proto, že je oběť bez vyznání
Pan XY je odsouzen k trestu odnětí svobody na doživotí bez možnosti podmínečného propuštění.

Václav Cojocaru, David Vaculík, Jaromír Lukeš a Ivo Müller

21. září 2018 v 18:20 | Spravedlivý soudce |  Rozsudky
Ivo Müller, Václav Cojocaru, David Vaculík a Jaromír Lukeš jsou bezcitné bestie, které zapálily obytný dům v ostravském Vítkově, kde žila osmičlená romská rodina. Čin si dopředu naplánovali a jen zázrakem nikdo nezemřel. Teprve dvouletá Natálka měla na 80% těla popáleniny a byla první dítětem v tomto věku, které v Česku přežilo takovéto popálení. Pekelný čin byl spáchán na 120 naroziny Adolfa Hitlera. Zrůdy moc dobře věděly, že se v domě nechází lidé. Tyto bestie dostali tresty 22, 22, 20 a 20 let, což se sice oproti jiným rozsudkům alespoň minimálně blíží ke spravedlnosti, ale i tak jsou tresty příliš malé. Tyto zrůdy mohly způsobit krutou smrt osmi lidem.
Nikdo si nedovede představit jakou bolest prožila dvuoletá holčička. A to všem kvůli těmto třem zrůdám.
Rozsudek
Václav Cojocaru je shledán vinným z trestného činu vraždy ve stádiu pokusu, obecného ohrožení, těžkého ublížení na zdraví, ublížení na zdraví a poškození cizí věci. Trestný čin vraždy splňuje hned čtyři podmínky, které dle mého trestního zákoníku přikazují udělit doživotí a to:
a) na osobě mladší osmnácti let
d) zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem
f) po předchozím plánu bez polehčujících okolností
l) kvůli původu, národnosti, rase, věku nebo vyznání oběti a nebo proto, že je oběť bez vyznání
Pan Václav Cojocaru je odsouzen k trestu odnětí svobody na doživotí bez možnosti podmínečného propuštění.

Rozsudek
David Vaculík je shledán vinným z trestného činu vraždy ve stádiu pokusu, obecného ohrožení, těžkého ublížení na zdraví, ublížení na zdraví a poškození cizí věci. Trestný čin vraždy splňuje hned čtyři podmínky, které dle mého trestního zákoníku přikazují udělit doživotí a to:

a) na osobě mladší osmnácti let
d) zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem
f) po předchozím plánu bez polehčujících okolností
l) kvůli původu, národnosti, rase, věku nebo vyznání oběti a nebo proto, že je oběť bez vyznání

Pan David Vaculík je odsouzen k trestu odnětí svobody na doživotí bez možnosti podmínečného propuštění.

Rozsudek

Jaromír Lukeš je shledán vinným z trestného činu vraždy ve stádiu pokusu, obecného ohrožení, těžkého ublížení na zdraví, ublížení na zdraví a poškození cizí věci. Trestný čin vraždy splňuje hned čtyři podmínky, které dle mého trestního zákoníku přikazují udělit doživotí a to:

a) na osobě mladší osmnácti let
d) zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem
f) po předchozím plánu bez polehčujících okolností
l) kvůli původu, národnosti, rase, věku nebo vyznání oběti a nebo proto, že je oběť bez vyznáníPan Jaromír Lukeš je odsouzen k trestu odnětí svobody na doživotí bez možnosti podmínečného propuštění.
Rozsudek

Ivo Müller je shledán vinným z trestného činu vraždy ve stádiu pokusu, obecného ohrožení, těžkého ublížení na zdraví, ublížení na zdraví a poškození cizí věci. Trestný čin vraždy splňuje hned tři podmínky, které dle mého trestního zákoníku přikazují udělit doživotí a to:

a) na osobě mladší osmnácti let
d) zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem
l) kvůli původu, národnosti, rase, věku nebo vyznání oběti a nebo proto, že je oběť bez vyznání
Je shledána polehčující okolnost, že pachatel pomohl během vyšetřování rozkrýt motiv a průběh plánování vrahů.Pan Jaromír Lukeš je odsouzen k trestu odnětí svobody s možností podmínečného propuštění nejdříve za 30 let.

Robert Pokorný

18. září 2018 v 20:34 | Spravedlivý soudce |  Rozsudky
Robert Pokorný je bestie, která ve svých třinácti letech v lednu 2014 bestiálně zavraždila teprve třináctiletou Báru. Pekelný čin si dopředu naplánoval, vražda byla velice brutální. Bára nepředstavitelně trpěla. Pak jí tato nekrofilní zrůda po smrti znásilnila. Od tohoto činu se nepochybně distancuje i valná většina zločinců. Svého činu nijak nelitoval, při zatčení i při rozhovoru projevil naprostý klid a chlad, dokonce údajně svou přítelkyni místem bestiálního činu provedl. Vzhledem ke své nekrofilii je vysoce nebezpečný a pokud jednou prášky vynechá, tak je značná pravděpodobnost, že bude vraždit znovu. V roce 2014 se účastnil loupeže a dostal tři roky vězení, přičemž právě ze soudu za loupež pochází jeho fotka v mém článku. Dnes již bohužel tato bestie běhá venku volně.

Vražda je nenapravitelný čin a čím vyšší tresty budou, tím budou více odstrašující. Proč politikům nevadí smrt třináctileté dívky, která by si mohla užít třeba 80 let života? Proč politici prostě nezavedou zákony, které by chránili životy lidí? Zákony, které by zajistili, aby vrah již nikdy nepředstavoval nebezpečíí? Proč nechají zrůdy běhat volně po společnosti? Kdo bude další na řadě? Koho Robert Pokorný příště zabije? Může to být kdokoliv z nás. Můžete to být třeba Vy. Přitom dítě v tomto věku je naprosto schopno si uvědomit následky svých činů, což mohu potvrdit z osobní zkušenosti, jelikož mně třináct bylo před čtyřni lety. Jak přesně bych snížil trestní zodpovědnost si můžete přečíst v mém předchozím článku. Další lidský život bude dost možná zmařen jen kvůli jedné zrůdě. Přitom by bylo tak jednoduché změnit zákon a tohoto a další podobné zlé lidi dát jednou pro vždy do cely. Je to jen o politicích. Proč prostě nechrání společnost?

Pan Robert Pokorný je shledán vinným z krajně závažného zločinu vraždy odstavce 2 a přečinu hanobení lidských ostatků. Za druhý uvedený trestný čin není vzhledem k věku trestně odpovědný. Vražda splňuje čtyři z podmínek, při nichž můj trestní zákoník stanovuje povinně trest odnětí svobody na doživotí a to:
a) na osobě mladší osmnácti let
d) zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem
f) po předchozím plánu bez polehčujících okolností
g) se sexuálním motivem.

Vzhledem k jeho věku by bylo možné trest o třetinu, tudíž je minimální trestní sazba 38 let. Pachatel je kvůli sexuální poruše nekrofilii vysoce nebezpečný a vražda byla neuvěřitelně krutá svým provedením a věkem oběti.
Pan Robert Pokorný je odsouzen k trestu odnětí svobody na doživotí bez možnosti podmínečného propuštění.

Trestní odpovědnost

16. září 2018 v 0:41 | Spravedlivý soudce |  Proč to píši
Obecně velkým problémem většiny evropských států jsou nízké tresty, které hrají do karet brutálním zločincům. Je neuvěřitelné, že za vraždu nevinného člověka, pokud nejde o dítě pod 15 let, těhotnou ženu nebo člověka ze státní zprávy nebo zločin není spáchán zvláště brutálně, je trestní sazba od 10 do 18, pokud je vražda úkladná tak od 12 do 20 let.

Je kruté, že soudce nemůže většině vrahů ani udělit doživotí, přestože je to jediná účinná metoda ochrany společnosti a odstrašení dalších pachatelů. Navíc doživotí je jediný spravedlivý trest za vraždu jiného člověka. Trest smrti by byl sice ještě účinnější, ovšem vždy existuje riziko justičního omylu nebo také policejního komplotu a tudíž je příliš rizikový.

Další ohavností je, že brutálního vraha nelze právně potrestat, jen kvůli tomu, že mu není patnáct. Může jít jen do ochranné výchovy (lidově řečeno pasťák), kde bude mezi takovými zcela obyčejnými neškodnými chlapci, jako jsou záškoláci, kteří škodí jen sami sobě. V 18 musí být propuštěn a může zase vraždit. Právě kvůli pseudohumanismu v jehož jménu nemohou být vězněny děti, zemřela teprve třináctiletá Eliška, která by si mohla spokojeně žít ještě 70 let. Její vrah, čtrnáctiletý Daniel B. o několik měsíců před tím brutálně zmlátil svého spolužáky. Kdyby byl za těžké ublížení na zdraví ve vězení, tak by třináctiletá Eliška byla stále mezi námi.

V zájmu ochrany společnosti, a to především zdraví a životů nevinných lidí, je zcela nezbytné snížit trestní zodpovědost. Píši svůj trestní zákoník, kde ji u jednotlivých trestných činů definuji. U většiny ji sice nechávám na patnácti letech a dané pachatele bych polepšoval ochrannou výchovou, nicméně u násilných trestných činů zodpovědnost snižuji v zájmu ochrany životů a zdraví lidí.


Úryvky z mého trestního zákoníku týkající se trestní zodpovědnosti
Za trestný čin vraždy je trestně odpovědná osoba starší deseti let.

Osoba starší dvanácti let je za trestný čin těžkého ublížení na zdraví trestně odpovědná.

Za trestný čin ublížení na zdraví je trestně odpovědná osoba starší čtrnácti let. Za čin uvedený v odstavci 2 (ublížení na zdraví po předchozím plánu bez polehčujících okolností nebo ublížení na zdraví dítěti mladšímu devíti let, nemocné nebo zraněné osobě nebo osobě slabé pro vysoký věk) od dvanácti let.

pozn. Ublížením na zdraví a těžkým ublížením na zdraví se myslí pouze ublížení spáchané úmyslně. Z nedbalosti jde o jiný trestný čin.

Osoba starší třinácti let je trestně odpovědná za čin uvedený v odstavci 2 (zbavení osobní svobody nebo omezování osobní svobody za účelem usnadnění jiného trestného činu)

Za trestný čin únosu jsou trestně zodpovědné osoby starší dvanácti let.

Za čin uvedený v odstavci 2,3 a 4 (loupež spácháná se zbraní, recidivistou nebo členem organizované skupiny) jsou trestně zodpovědné osoby starší dvanácti let. Za činu vedený v odstavci 1 (jinak spáchaná loupež jsou trestně zodpovědné osoby starší 14 let.

Za trestný čin brání rukojmích jsou trestně zodpovědné osoby starší třinácti let.

Vydírání - Osoba starší 14 let je trestně odpovědná za čin uvedený v odstavci 1 (vydírání beze zbraně). O trestní zodpovědnosti osoby třináctileté za čin uvedený v odstavci 1 rozhodne soud. Za čin uvedený v odstavci 2 a 3 (se zbraní) je trestně odpovědná osoba starší třinácti let, o trestní odpovědnosti osoby ve věku dvanácti let rozhodne soud. Za čin uvedený v odstavci 4 (vydírání za účelem spáchání činu, za nějž umožňuji udělit doživotí) je trestně odpovědná osoba starší dvanácti let, o trestní odpovědnosti osoby, která dovršila desátého roku života, ale nedovršila dvanáctého roku života, rozhodne soud.

Za trestný čin znásilnění je trestně odpovědná osoba starší dvanácti let.

O trestní odpovědnosti osoby ve věku dvanácti až třináct let za čin uvedený v odstavci 1, 2, 3 nebo 4 rozhodne soud, za čin uvedený v odstavci 5 a 6 (pokud oběť v důsledku činu spáchala sebevraždu) jsou trestně zodpovědné osoby starší třinácti let. (pokud nevíte, co se myslí sexuálním nátlakem, tak má definice je totožná s tou v současném trestním zákoníku)

Pohlavní zneužití -Za čin uvedený v písmenu 2a (jiná sexuální aktivita s osobou mladší jedenácti let) je trestně odpovědná osoba starší 14 let, za čin uvedený v odstavci 3 nebo 4 (soulož s osobou mladší dvanácti let) je trestně odpovědná osoba starší 13 let a za čin uvedený v odstavci 5 (soulož s následkem smrti, u pachatelů mladších 12 biologicky nemožné) je trestně odpovědná osoba starší 12 let.

Obecné ohrožení - k tomuto trestnému činu jsem při tvoření svého trestního zákoníku ještě nedošel, ale jistě na něj snížím zodpovědnost, asi bude kolísavá mezi deseti a třinácti lety


Jinak stanovuji trestní zodpovědnost stejně jako dnes, od patnácti let. Pokud je mladiství k nějakému přečinu (méně závažný trestný čin) naveden zákonnými zástupci nebo jinou příbuznou osobou, která má na dítě velký vliv, lze dle posouzení soudu vyloučit trestní zodpovědst.
Rovněž za výrobu a jiné nakládání s dětskou pornografií není mladistvý trestně odpovědný, pokud se jedná o pornografii, která zobrazuje jeho samotného. V tom případě potřebuje spíše psychologa než právní trest.
Dále vylučuji odpovědnost mladistvého za svádění k pohlavního styku (nabídka peněz osobě mladší osmnácti let za pohlavní styk), jelikož by mi v tomto případě přišlo jeho trestání příliš přísné.

Za všechny trestné činy umožňuji u dětí a mladistvých i trest pod dolní hranicí trestní sazby, horní hranice by byla také snížena krom trestných činů vraždy a obecného ohrožení spáchaného v úmyslu někoho zabít. Jen za vraždu a obecné ohrožení za účelem usmrcení umožňuji i dětem a mladistvým doživotí, jelikož mnohdy je dětský vrah tak krutý a nepolepšitelný, že by vždy po propuštění mohl představovat smrtelné riziko pro nevinné lidi. A jelikož je lidský život nejdůležitější, tak je třeba před takovými vrahy společnost navždy chránit.

Chci, aby se zákonodárci zamysleli na smrtí Elišky a nad tím, proč vůbec nelze chránit společnost před nebezpečnými osobami mladšími patnácti let a proč mladistvé, byť brutální vrahy, lze maximálně zavřít na deset let do vězení. Děti v tomto věku si jsou schopni uvědomit závažnost a nenapravitelnost takovéhoto jednání a je zcela nemorální děti za takovéto nebezpečné a většinou nenapravitelné činy netrestat a především je velice rizikové tyto vysoce nebezpečné jedince neseparovat od společnosti.

Vladimír Mikuš

15. září 2018 v 23:45 | Spravedlivý soudce |  Rozsudky
Vladimír Mikuš je velmi zrůdný a velmi inteligentní vrah. Jde o lidskou zrůdu, která dne 27.2. 2007 udusila vlastní milenku. Čin si velmi podrobně před spácháním naplánoval a po spáchání vhodil tělo do Orlíku. Čin byl spáchán ze žárlivosti.
Je neuvěřitelné, že je někdo schopen úmyslně zabít jiného člověka. Kdo to dokáže je zlý a vždy nebezpečný člověk.
Stejně neuvěřitelné je, že tato zrůda schopná někoho zabít dostala pouhých 14 let. Zabít jiného je to nejhorší, co člověk může udělat a za to dostane jen 14 let? A navíc za takto naplánovanou vraždu? Takový trest je naprosto minimálně odstrašující a je to jakoby vzkaz vrahům "Zabijete svojí milenku a odsedíte si jenom 14 let". Jde o neuvěřitelnou neúctu k lidskému životu.
Za vraždu jiného nevinného člověka je jediný spravedilvý a z důvodu možného justičního omyl správný trest doživotí.
A dokonce byla tato zrůda před několika měsíci propuštěna a odsěděla si jen jedenáct let. Ano, jedenáct let, za to, že vzala život nevinnému člověku. Soudce díky své vysoké inteligence dokázal přesvědčit, že činu lituje, i když ve skutečnosti to vzhledem k tomu, že čin podrobně dopředu naplánoval, je nepravděpodobné.
Na obrázku je vidět Mikuš během soudu a dnes.
Pan Vladimír Mikuš je shledán vinným z krajně závažného zločinu vraždy odstavce dva mého trestního zákoníku, jelikož čin splňuje jednu z podmínek uvedených v odstavci 2 a to (po předchozím plánu bez polehčujících okolností), za což stanuvuje můj trestní zákoník trest odnětí svobody na doživotí.
Pan Vladimír Mikuš je odsouzen k trestu odnětí svobody za trestný čin vraždy na doživotí.

Ivan K.

15. září 2018 v 15:27 | Spravedlivý soudce |  Rozsudky
Ivan K. je 56letý pedofil a expolicista z Trutnovska, který zneužil velmi mladou dívku. Jde o velmi zavrženíhodný čin, zejména kvůli velmi nízkému věku obětí.
Dvě dívky ve věku 9 a 12 let u něj trávily volný čas. Ivan K. jim podával cigarety a alkoholické nápoje. 15. července 2017 došlo ke zlému činu. Dvě dívky přiměl ke karetní hře prší s tím, že ten, kdo prohraje, se bude muset svléknout. Jedna z nich tak učinit odmítla, druhé pro své slabé rozumové schopnosti vůbec netušila, že se děje něco nekalého. Muž před dívkami následně odporně onanoval. Mezitím vyspělejší z dívek zavolala svého otčíma.
Muž se je sice nepokusil nutit k této ohavnosti násilím, ale vzhledem k věku pouhých devět let jde o hrozný čin, který dívce nepochyně naruší její vývoj a může způsobit i trauma.
Následně bylo v Ivanově počítači nalezeno 39 pornografických materiálů vyobrazujících dítě.
A hádejte kolik let pedofilní Ivan K. dostal? Dostal jen podmínku. Ze strany soudce jde o zcela neomluvitelný útok na dvě nevinné oběti. Teď si kdejaký pedofil řekne, že toto může udělat a dostane jen podmínku. Pro muže v tomto věku není podmínka nijak odstrašující. Takovýto trest by byl přijatelný, kdyby tak muž učinil se 14 letou dívku, jíž to vývoj nijak výrazně nenaruší.
Pedoflie by rozhodně neměla být žádnou polehčující okolností. Většina pedofilů dětem nikdy neublíží a od takovýchto činů se distancuje, podobně, jako vetšina běžně orientovaných mužů nikoho neznásiňuje.
Pedofilie by se spíše měla posuzovat jako přitěžující okolnost u zneužití dětí, jelikož takový člověk bude svůj čin opakovat pravděpodobněji, než třeba lupič loupež.
Muž sice snad není značně společensky nebezpečný, nicméně je třeba dalším potenciálním pachatelům ukázat, že toto je opravdu špatný čin a nikdo, kdo se něčeho takového dopustí, nezůstane na svobodě.
Celé jméno ani fotku tohoto muže se mi bohužel nepodařilo najít.

Rozsudek
Pan Ivan K. je shledán vinným trestného činu § Šíření tabákových výrobků (Kdo osobě mladší patnácti let opakovaně a ve větším množství podá tabákový výrobek, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok., pozn, od 15 let jde pouze o přestupek) mého trestního zákoníku.
Dále je shledán vinným z trestného činu pohlavního zneužití odstavce 2 (Odnětím svobody na dvě léta až dvanáct let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 na dítěti mladším jedenácti let). Čin je na hranici trestného činu sexuálního nátlaku, jelikož bylo částečně zneužito dívčiny bezbranosti.
Dále je shledán vinným trestného činu výroby a nakládání s dětskou pornografií odstavce 2 mého trestního zákoníku (Kdo vědomě přechovává fotografické, filmové, počítačové, elektronické nebo jiné pornografické dílo, které zobrazuje nebo jinak využívá dítě nebo osobu, jež se jeví být dítětem, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta).
Přitěžující okolností je nízký věk zejména jedné oběti a vysoký věk pachatele. Polehčující je, žese nedopustil žádného ani částečně násilného jednání nebo vydírání dívek.
Pan Ivan K. je za trestný čin pohlavního zneužití, výroby a nakládání s dětskou pornografií a šíření tabákových výrobků odsouzen k trestu odnětí svobody po dobu trvání pěti let, propadnutí svého počítače a je mu nařízena sexuologická léčba.

Marie Bodláková

14. září 2018 v 22:25 | Spravedlivý soudce |  Rozsudky
Marie Bodláková zlá a krutá vražedkyně. Během hádky umlátila vlastního přítele, jehož si v minulosti dvakrát vzala a pak se rozvedli. Jde o bývalou učitelku tělocviku a výtrarné výchovy. Jako učitelka byla extrémně přísná a neoblíbená. Vražda byla provedena značně brutálně francouzským klíčem a kčinu tělo odklidila a náhodou jej našel houbař.
A dostale jen deset let. Je hrozné, jak nízké tresty soudy dávají. Někdo udělá tak zrůdný čin, že úmyslně připraví nevinného člověka o život a dostane jen deset let? Jde o neospravedlnitelnou neúctu k lidskému životu ze strany zákonodárců.
Rozsudek
Paní Marie Bodláková je shledána vinnou z krajně závažného zločinu vraždy. Vražda splňuje jednu z podmínek, za níž můj trestní zákoník přikazuje udělit doživotí a to, že byla spáchána zvlášť krutým nebo trýznivým způsobem.
Paní Marie Bodláková je odsouzena k trestu odnětí svobody na doživotí s možností podmínečného propuštění nejprve za 15 let.

Lupič Rostislav

14. září 2018 v 20:42 | Spravedlivý soudce |  Rozsudky
1. března 2018 21 letý Rostislav přepadl Fio banku v plzeňské Galerii Slovany. Svým činem sice nemohl ohrozit okolí, jelikož použil dětskou kovbojskou pistolku, ale je potřeba jemu i všem dalším potenciálním pachatelům, že takto se k penězům nedostanou. Oproti předchozím činům, jejichž pachatele jsem na tomto webu soudil, je toto sice maličkost, ale je třeba tomuto pachateli dát na vyučenou Dopustil se zločinu loupeže odstavce 2 mého trestního zákoníku
"(2) Odnětím svobody na tři až dvanáct let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1
a) jako člen organizované skupiny,
b) se zbraní
c) byl-li již v minulosti trestán za zločin"

Za zbraň se považuje i věc, která má zbraň napodobovat a může způsobit strach obětí.

Jelikož v realitě ještě pachatel nebyl odsouzen, tak není k dispozice jeho fotografie ani celé jméno, tak sem dám fotku místa činu.
Rozsudek
Pan X Y je shledán vinným ze závažného zločinu loupeže dle odstavce 2. Je odsouzen k trestu odnětí svobody po dobu trvání tří let s podmínečným odkladem na pět let.

Pedofilní násilník z Opavska

14. září 2018 v 20:00 | Spravedlivý soudce |  Rozsudky
22. července se v Ostravě v Mariánský Horách stal ohavný čin, kterého se může dopustit jedině nestvůra. Pedofil si počíhal na teprve osmiletou holčičku a stáhl jí do křoví, kde jí ohavně znásilnil. Nikdo z nás si nedovede představit jaké to pro ni muselo být utrpení. Samotný pohlavní styk musí dívce v tomto věku působit nepředstavitelnou bolest. Po ohavném činu z místa uprchl a po intenzivním pátrání byl pachatel vypátrán.

Stejně tak je ale ohavné, že zákonodárci stanovali za znásilnění dítěte trestní sazbu od pěti do dvanácti let. Zákon je od toho, aby chránil životy, zdraví, majetek a čest lidí a obzvláště nebezpečné lidi je třeba na velmi dlouhou dobu držet ve věznicích, aby nikomu neublížili. Někdy je nezbytné i na doživotí.
Pro všechny pseudohumanisty se doporučuji vcítit do dané dívky.

Pedofil, který někoho znásilní, vždy představuje nebezpečí. Ani kastrace neni stoprocentně účinná pro zastavení sexuálního pudu a u léků stačí, že je na pár dní vysadí a už může pokračovat. Doživotí by si nepochybně zasluhoval, ale přecijenom musí být rozdíl v trestnání vraždy a znásilnění, jelikož jinak by pro pachatele bylo to samé někoho zabít, jako znásilnit, což by bylo pro oběti značně nebezpečné. Jelikož většina pedofiů nikomu neublíží, tak nelze tuto poruchu považovat za žádnou polehčující okolnost.

Dívce přeji hodně štěstí, aby se z tohoto zvěrstva vzpamatovala.
Bohužel dokud pachatel není odsouzen, tak na internetu není k dispozici jeho fotografie ani jméno, tudíž ho nemohu uvést. Ale až bude i v realitě odsouzen, tak sem oboje uvedu.

Rozsudek
Pan X Y je shledán vinným z trestného činu znásilnění
(4) Odnětím svobody na dvacet až třicet let bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 2 na osobě mladší třinácti let
dle mého trestního zákoníku.
Pachatel byl již v minulosti trestán za krádeže. K případu není žádná polehčující okolnost, ale naopak tři přitěžující okolnosti a to nízký věk dívky, nebezpečnost pachatele a skutečnost, že byl již v minulosti soudně trestán.
Pana X Y odsuzuji k trestu odnětí svobody po dobu trvání dvaceti osmi let. Dále mu nařizuji po skončení trestu pravidelnou sexuologickou léčbu.

Daniel B.

13. září 2018 v 0:06 | Spravedlivý soudce |  Rozsudky
Daniel B. je další naprostá lidská zrůda. Teprve čtrnáctiletý kluk znásilnil a zavraždil teprve třináctiletou dívku. Vražda je nenapravitelný a pekelný zločin, za který je většinou jediný spravedlivý trest doživotí. Věk není v tomto případě žádnou omluvou. Daniel B. je vysoce nebezpečný a deviantní jedinec. Již před několika měsíci brutálně zmlátil svého spolužáka a pak ho hodil ze třetího patra do výtahu. Kdyby byl již tehdy odsouzen, tak by byla Eliška na živu. Zákonodárci, kteří chrání nezletilé vrahy, mají na rukou krev teprve třináctileté zcela nevinné Elišky. Kdyby mohly být i děti spravedlivě trestány soudem, tak by byla Eliška na živu a mohla by žít dlouhý a šťastný život dalších třeba 70 let.
Kdo je schopen zavraždit jiného člověka, natož dítě, je nestvůra, která si nezasluhuje již nikdy opustit celu. Daniel B. je dokonce i dle vlastních slov velice nebezpečný a chce vraždit dál. Kvůli tomu, že mladší 15 let nejsou za své činy trestně odpovědní, i když se k nim rozhodli zcela ze své mysli, jsou vysoce nebezpeční a zlí, dost možná brzo umře další člověk. V osmnácti budou muset tohoto zlého "člověka" propustit z ústavu. A co bude pak? Další nevinný člověk zemře.
Proč prostě není pro takovéto vrahy doživotí? Proč musí umírat nevinní lidé a vrazi jen směšně potrestáni?

Kdyby dostal trest a to nejlépe doživotí, již za hození spolužáka do výtahu, tak byla Eliška naživu.

Zákonodárci mají na rukou krev dítěte!
Rozsudek
Pan Daniel B. je shledán vinným z trestného činu vraždy, znásilnění a předchozího těžkého ublížení na zdraví. Je to vysoce společensky nebezpečný jedinec a recidivita je vysoce pravděpodobná. Vražda splňuje hned tři podmínky, za kterých je dle mého trestního zákoníku povinné udělit trest odnětí svobody na doživotí a to:
a) na osobě mladší osmnácti let
f) po předchozím plánu, pokud nejsou polehčující okolnosti
g) se sexuálním motivem
Vzhledem k věku pachatele sice můj trestní zákoník umožňuje snížit trest o čtvritnu, což by znamenalo minimální trestní sazbu 38 let odnětí svobody, ale vzhledem k tomu, že obětí se stal zcela nevinný člověk a pachatel je vysoce nebezpečný, tak můj rozsudek zní: Daniel B. je odsouzen za trestný čin vraždy k trestu odnětí svobody na doživotí bez možnosti podmínečného propuštění.

Lukáš Kocur

12. září 2018 v 23:19 | Spravedlivý soudce |  Rozsudky
Lukáš Kocour v loňském roce pod vlivem alkoholu úmyslně zapálil filmové ateliéry v Barrandovu a způsobil tím nenahraditelnou finanční škodu. Především ale ohrozil lidi na životě, i když se nikomu naštěstí nic nestalo.
Lukáš Kcour
Rozsudek
Pan Lukáš Kocour je shledán vinným z trestného činu obecného ohrožení a poškození cizí věci dle mého trestního zákoníku. Svůj čin spáchal v úmyslu způsobit škodu značnou škodu a ohrozit lidi. Tudíž se dopustil činu uvedeného v druhém odstavci, jelikož čin spáchal s úmyslem ohrozit lidi. K případu shledávám polehčující okolnost, že čin spáchal pod částečným vlivem alkoholu. Vzhledem k tomu, že mužům čin byl velice nebezpečný a velmi snadno mohlo dojít k úmrtí lidí, volím vysoký trest.
Pan Lukáš Kocour je odsouzen za trestný čin obecného ohrožení k trestu odnětí svobody na 16 let.

Martin Chlouba

12. září 2018 v 22:56 | Spravedlivý soudce |  Rozsudky
Martin Chlouba jeden z nejstrašnějších českých zločinců tohoto století. Je to naprostá zrůda. Je naprosto nepochopitelné, jak někdo takový dostane pouze 19 let. Tento muž brutálně hodiny škrtil dvě dívky. Bylo jim teprve 14 a 16, ta druhá z nich to zázrakem přežila. Vražda je čin nejhorší z nejhorších a toto je vražda ještě mnohem horší než většina vražd. Celý zrůdný čin dopředu naplánoval a připravil si místo činu. Je naprosto nepředstavitelné, jakým peklem si daná dívka prošla. Přitom měla před sebou nejspíš čtyři pětiny života.
Je naprosto neuvěřitelné, že někdo je pro své potěšení schopen brutálně zavraždit teprve čtrnáctiletou dívku.
Je třeba ho navždy navřít, aby již nikdy nemohl takový čin opakovat a nezemřel další nevinný člověk.
Je třeba všem "lidem", kteří by chtěli udělat takovýto čin, že pokud ho udělají, tak již nikdy neuvidí sluneční světlo. Je neuvěřitelné, že někdo takový prožije celou pozdní dospělost na svobodě.
Rozsudek
Pan Martin Chlouba je shledán vinným z trestného činu vraždy, trestného činu vraždy ve stádiu pokusu, trestného činu znásilnění, trestného činu zbavení osobní svobody, trestného činu omezování osobní svobody, trestného činu sexu s nezletilým a trestného činu sexuálního nátlaku.
Jeho trestný čin vraždy splňuje hnedčtyři podmínky, za něž jsou dle mého trestního zákoníku povinnost udělit trest odnětí svobody na doživotí a to
a) na osobě mladší osmnácti let

d) zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem
f) po předchozím plánu, pokud nejsou polehčující okolnosti
g) se sexuálním motivem
Pan Martin Chlouba je za trestný čin vraždy odsouzen k trestu odnětí svobody na doživotí bez možnosti podmínečného propuštění.

Vražda

12. září 2018 v 22:26 | Spravedlivý soudce |  Trestné činy
Vražda je tím nejhorším civilním zločinem ze všech (srovnatelné je pouze obecné ohrožení). Existuje mnoho zlých lidí, kteří jsou schopní zavraždit jiného člověka. Člověka, který by mohl ještě mnoho let žít, ale někdo je tak krutý, že mu dokáže život vzít.
Tresty, zejména za tento čin, musí být velice odstrašující, aby bylo co nejméně vražd. Rovněž je třeba, aby vrah byl izolovaný od zbytku společnost, většinou navždy, aby nemohl opět někomu ublížit. Pouze doživotí je spravedlivý trest pro člověka, který je schopen zabít někoho jiného.
Věřím, že pokud by vražda byla trestána, tak jak uvádím, tak by si to mnoho potenciálních vrahů dopředu rozmyslelo a bylo by zachráněno mnoho životů nevinných lidí.

(1) Kdo jiného úmyslně usmrtí, bude potrestán odnětím svobody na dvacet až čtyřicet let nebo na doživotí

(2) Odnětím svobody na doživotí bude potrestán, kdo spáchá čin uvedený v odstavci 1
a) na osobě mladší osmnácti let
b) na těhotné ženě
c) byl-li v minulosti trestán za závažný zločin
d) zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem
e) na vlastním dítěti
f) po předchozím plánu, pokud nejsou polehčující okolnosti
g) se sexuálním nebo rituálním motivem
h) pro pojistný podvod
i) pro dědictví
j) s loupežným motivem
k) pro umlčení obětži jiného trestného činu
l) s rituálním motivem
m) kvůli původu, národnosti, rase, věku nebo vyznání oběti a nebo proto, že je oběť bez vyznání

n) ve jménu náboženství

(3) Osoba mladší deseti let není za trestný čin vraždy trestně odpovědná. U osoby, která již dovršila desátého roku života, ale nedovršila dvanáctého roku života, o trestní zodpovědnosti rozhodne soud.

Smysl trestu

12. září 2018 v 22:18 | Spravedlivý soudce |  Proč to píši
Dobrý den. Vítám vás ne svém blogu.
Přijde vám mnohdy, že zločinci jsou málo trestnáni? Že soudci dělají málo pro ochranu společnosti? Že jsou obecně příliš nízké tresty? Mně rozhodně ano.
Smyslem trestu je ochránit společnost. Když je pachatel ve vězení, tak je nesrovnatelně nižší pravděpodobnost, že bude nadále páchat zločiny, protože je hlídaný. Některé činy jako vražda jsou tak zrůdné a nenapravitelný, že je mnohdy pro ochranu společnosti a dosažení spravedlnosti nutno udělit doživotí. Právě doživotí se udílí příliš málo, i když je to takřka stoprocentní způsob jak pachatele navždy zneškodnit. Druhak, čím vyšší tresty budou, tím více se potenciální pachatelů budou bát takové činy spáchat.
Právě z toho důvodu zde budu vyhlašovat rozsudky nad pachateli trestných činů dle svého trestního zákoníku.
Veřím, že blízcí zavražděných a nebo samy oběti zločinů, jako je znásilnění, těžké ublížení na zdraví nebo únos, mě plně pochopí.